• Ontmoeting binnen het project Kunst & Klank van Jan Ridder van Ă“pen Klank

  In een besloten setting in de huiskamergalerie van Sylvis, gaat zij tekenen tweijl zij geinspireerd wordt door de klanken van de klankschalen en harpschalen van Jan.


  https://www.openklank.nl/kunst---klank
 • Expositie en Ontmoeting met de kunstenares bij Sarvata te Nijmegen

  Tijdens de expositie is er op 11 juni 2022 gelegenheid om de kunstenares te ontmoeten en vragen te stellen. 


  http://www.sarvata.nl/
 • Website Heelhuus

  Van 18 januari t/m 10 april 2019 is de expostie van Sylvia Cieremans te zien in het Heelhuus te Warnsveld


  https://www.heelhuus.nl/2019/01/13/verrassende-vormenexpositie-sylvia-cieremans/
 • Huis-aan-huis krant 'Contact' 20 december 2018

  Citaat uit het artikel in de rubriek 'Vrouw' van Anouk Plantinga:

  'Sylvia’s werk is te beleven vanuit een ander perspectief, vanuit de ervaring, het bewustzijn, het zien vanuit een ander niveau. Je kunt het als het ware downloaden als je ervoor openstaat.'

  ‘Het maken is een bijzonder proces. Het ontstaat zonder dat ik het kan bedenken. Ik moet het laten gebeuren, ik kan ook niet anders. Soms snap ik zelf niet eens hoe ik het moet doen. Dan zie ik beelden van dna-spiralen, geometrische vormen, vormen die je in deze wereld niet ziet en heb ik echt geen idee hoe ik dat op papier moet gaan krijgen. En dan laat ik het los en begin gewoon en blijk ik te weten hoe het moet. Er zijn bepaalde kanalen bij me opengegaan, mijn bewustzijn blijkt zoveel groter dan ik dacht. Het is nogal een stap voor me om dat toe te laten en eraan toe te geven. De eerste keer dat ik dit aan het doen was, werd een traject van drie maanden waarin ik helemaal werd meegenomen. Ik had nog absoluut niet de beste materialen enzovoort, daarom was de verrassing des te groter. Toen viel alles viel samen."

  English:

  Quote from the article in the section 'Woman' by Anouk Plantinga:

  'Sylvia's work can be experienced from a different perspective, from the experience, the consciousness, seeing from a different level. You can download it, as it were, if you are open to it. '

  "Making is a special process. It arises without my being able to imagine it. I have to let it happen, I can't do anything else. Sometimes I don't even understand how to do it myself. Then I see images of DNA spirals, geometric shapes, shapes that you don't see in this world and I really have no idea how to get that on paper. And then I let go and just start and appear to know how to do it. Certain channels have opened up for me, my consciousness appears to be so much greater than I thought. It's quite a step for me to admit and admit to that. The first time I did this, it became a three-month trajectory in which I was completely taken in. I didn't have the best materials and so on yet, so the surprise was all the greater. Then everything fell together. '